Megnyitó

Megnyitó

Rehabilitáció/ RTG-Leletek

Németh Tamás, úgy látszik, szeret vizsgálódni, boncolgatni, egy olyan alkotóról van szó, aki ezúttal az itt bemutatott munkáiban röntgenfelvételeket használ fel. De valahogy másképp közelít ezekhez a leletekhez, mint ahogy megszoktuk. Nála vizuális kísérletek tárgyaivá nemesülnek. Egyrészt fontos számára a személyesség- hisz ismerősök, barátok azok, akiket vizsgál- tehát ismeri őket, legalább is, kívülről. Most a belső zsigereikre kíváncsi és páciensei rendre megbíznak benne, így Tamás, ráhagyatkozva ösztöneire alkotói invencióira, kedvére szabhatja és alakíthatja ezeket az orvosi lenyomatokat. Jó értelembe véve, dogmatikus módon egyfajta torzókká alakítja, miközben hogy szavaival éljek rehabilitálja, azaz helyre is állítja őket. És-bár ezt nem tudom tudatosult-e benne vagy csak sejteni véli- mellette revitalizálja is, hisz újjá is éleszti ezeket a kórképeket hol durván, hol érzékenyen közelítve az egyes alanyok felvételeihez. Tobzódik a technikai lehetőségekben, gyötri a felületet, belefest, karcol. Expresszív, felfokozott ecsetkezelése arról tanúskodik, hogy nagy örömét leli mindezekben. Számomra feltűnik egyfajta bipolaritás, ott van az alkotásból fakadó teremtés öröme és mellette a kínokkal, betegségtudattal, tragikummal átitatott és ábrázolt drámai kép. Számomra, mindenképpen drámai, mintha platóni ideák árnyképei vetülnének a hófehér felületekre és alkotójuk demiurgoszi mivoltában építi fel belőlük sajátos világát. Pengeélen táncol, egyensúlyoz munkáiban az evilág és túlvilág gondolati és tematikai határmezsgyéjén. Mondjuk tény, hogy volt, van, lesz is ilyen hogy a művész, ez a jómunkásember egyszer eljut oda hogy akrobataként is bejárjon egy ilyen utat. Nem félve mélységtől és magasságtól, a kétségektől, mert tudja ha le is esik a kötélről, várja őt a puha pázsitos bizonyított tényekkel teli aknamező. Épp ezért izgalmasak számomra ezek a kísérletek, a veszély érzete miatt, emiatt a kettős érzés miatt. Az elmosódó testrészek kiviláglása sejtelmessége arra sarkall, hogy tüzetesebben megnézzem, kisilabizáljam, mely szerv képét rejtheti a felületbe vadul beletáncoló vastag festékpászma. Mert az kell oda. Így lesz teljes, ha hiszik, ha nem, azért mindenképp járjanak utána.

Ráskai Szabolcs

grafikusművész